main menu

News Home About Services Testimonial Contact

Welcome to GRENP web

Grup de Recerca de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès

Here you can find information about our group, our projects and our publications. If you want more information, you can contact us.

We work for nature conservancy, help us to keep nature alive.

About us

GRENP was established in 2013 with the help of a group of people who wanted to extend amphibians and reptiles knowledge and conservation.

We work on conservation projects and habitat recuperation taking out invasive species.

As well collaborate with several organisations advising and contributing with them sharing our knowledge to complement other scientific projects.

.

Projects

Principal projects

In collaboration with

Publications

(2018)Diversity, distribution and conservation of the terrestrial reptiles of Oman.

  VEURE ARTICLE

  VEURE PDF ATLAS .

(2018) Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico.

  VEURE PDF .

(2018) Diferenciació a partir de caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya.

  VEURE PDF .

(2018) Tres noves aportacions a la distribució i nou màxim altitudinal pel dragó comú Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) a Catalunya.

  VEURE PDF .

(2018) Noves aportacions a la distribució de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya.

  VEURE PDF

(2017) Troballa i recaptura d’una granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler et Tunner, 1995) a la serra del Montsià. Dades de manteniment del patró i de longevitat.

  SEE PDF .

(2017) Nova localització de Podarcis muralis (Laurenti, 1768) al riu Tordera (Vallès Oriental, Catalunya).

  SEE PDF .

(2017) Noves aportacions en la distribució de Batrachochytrium dendrobatidis a Catalunya.

  SEE PDF .

(2016) Nou cas de Triturus marmoratus amb coloració anòmala i una nova localització de Pelophylax kl. grafi al Moianès.

  SEE PDF .

(2016) Tanatosis en lagartija roquera (Podarcis muralis), lagartija occidental ibérica (Psammodromus occidentalis) y culebra viperina (Natrix maura).

  SEE PDF .

(2016) Primera citació de Pelophylax kl. grafi i nova població de Triturus marmoratus al Parc de la Serralada Litoral.

  SEE PDF .

(2016) Seguiment del desenvolupament larvari de tòtil comú Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) (Anura, Alytidae) amb anomalies pigmentàries.

  SEE PDF .

(2016) Aportacions el Conocimiento Sobre biopatologia de les poblacions catalanes de Granotes verdes

  SEE PDF .

(2015) Nuevasaportaciones a la distribución de la fauna herpetológica de Extremadura

  SEE PDF .

(2015) Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrixnatrix (Linnaeus, 1758) (Squamata; Colubridae) en la mitadnorte de la Península Ibérica

  SEE PDF .

(2015) Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrixnatrix (Linnaeus, 1758) (Squamata; Colubridae) en la mitadnorte de la Península Ibérica

  SEE PDF .

(2015) Primer cas d’albinisme en Podarcisliolepis (Boulenger, 1905) (Sauropsida, Squamata, Lacertidae)

  SEE PDF .

(2015) Bicefàlia i altres casos d’anomalies morfològiques per a Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

  SEE PDF .

(2015) Nou cas de melanisme en Vípera aspis (Linnaeus, 1758) al massís del Montseny (Vallès Oriental; Catalunya)

  SEE PDF .

(2014) Nova població de Salamandra salamandraa la plana vallesana

  SEE PDF .

(2014) Patrons de coloració de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya i a Europa

  SEE PDF .

(2014) La mortalitat d’hèrptils en cisternes, pous i altres dispositius subterranis: dades preliminars

  SEE PDF .

.

Media

(TV3 Natura Sàvia october 2018) Granotes i Gripaus

 VIEW LINK

(Radio El Far october 2018) Espècies autòctones – La sargantana cua-roja

 VIEW LINK

(TV1 october 2018) Tenencia irresponsable de especies exoticas i el trabajo del GRENP

 VIEW LINK

(Vallès visió august 2018) Desapareixen les espècies de peixos autòctons a les basses de Parets

 VIEW LINK

(Trofeo caza y conservacion july 2018)¿Son las serpientes predadoras de la caza menor?

 VIEW LINK

(El Periódico july 2018) Augmenta l'abandonament d'espècies exòtiques a Parets

 VIEW LINK

(Vallès visió juliol 2018) Controlar les espècies exòtiques per afavorir les autòctones

 VIEW LINK

(Som Vallès july 2018) L'Escola de la Natura custodia dos exemplars verinosos comissats en una operació contra el contraban d'animals

 VIEW LINK

(El Periódico march 2018) La Escola Natura de Parets participa en un estudio sobre reptiles de Omán

 VIEW LINK

(Vallès visió march 2018) L’Escola de la Natura de Parets descobreix una malaltia que afecta als amfibis

 VIEW LINK

(El9nou march 2018) L’Escola de Natura de Parets participa en un estudi que identifica la Dermocystidium dels amfibis

 VIEW LINKÇ

(Parets al dia October 2017) interview with our coordinator Daniel Fernandez

 VIEW LINK

(Revista Trofeo caza y Conservacion Agost de 2017) Serpientes Ibéricas ¿aliadas o enemigas?

 VIEW LINK

(El Periódico 2017) Una escuela de Parets ayuda a certificar el descubrimiento de una rana con longevidad de récord

 VIEW LINK .

(El Periódico 2016) El hongo que diezma a los anfibios se extiende por Catalunya

 VIEW LINK .

(El9nou 2016) L’Escola de Natura de Parets detecta els primers casos a Catalunya d’una malaltia que afecta els amfibis

 VIEW LINK .

(Setdies2016) L’Escola de la Natura de Parets documenta la quitridiomicosi

 VIEW LINK .

(Contrapunt 2016) L’Escola de Natura de Parets detecta els primers casos catalans d’un fong que mata els amfibis

 VIEW LINK .

(Vilaweb 2016) L’Escola de la Natura de Parets del Vallès detecta els primers casos del ”fong assassí d’amfibis” a Catalunya

 VIEW LINK .

(El punt avui 18 de desembre 2014) L’Escola de Natura de Parets lidera una recerca pionera d’una granota híbrida.

 VIEW LINK .

(EL 9 nou 18 de desembre 2014) L’Escola de la Natura de Parets lidera una recerca pionera d’una granota.

 VIEW LINK .

(Contra punt 12 desembre 2014 pag 28) L’Escola de la Natura presenta l’estudi sobre la granota de graf

 VIEW LINK .

(EL 9 nou 5 de novembre 2014) L’Escola de la natura de Parets estudiarà uns capgrossos albins trobats al Pirineu.

 VIEW LINK .

(La Vanguardia 28 d’octubre del 2014 ) Hallan una treintena de renacuajos completamente blancos en el Massís de l'Orri.

 VIEW LINK .

(El Peródico 22 de juny 2014) Cuidado con las víboras, La precaución con los ofidios debe ser doble: evitar sus mordeduras y no atropellar-los.

 VIEW LINK .

.

.

Contact us

  (+34) 935 621 794   (+34) 637 292 084   info@grenp.org   C/ Galende 12,
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
 
cat /  esp /  eng